تلفن شکایات : ٠٢١٢٦٣٢٩٦٥٥

نردبان استخر،تخت ماساژ،دستگیره کنار استخرهیچ کالای در این دسته بندی وجود ندارد.